Vyřešené: Lupáčova - druhá část cyklozobousměrnění

Please sign in to vote.

Added by Václav Římal

Lupáčova ulice byla na podzim 2014 zobousměrněna pro jízdní kola v úseku Chelčického - Táboritská, před ZŠ. Pro zvýšení smyslu tohoto opatření je žádoucí zprůjezdnit také úsek Rokycanova - Chelčického, který se teď musí dost absurdně objíždět po kostkách a se zajížďkou okolo bloku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top