Mladá Boleslav - Vodkova mezi výtahem a Café Burget

Please sign in to vote.

Added by Bóřa

Spojka mezi Komenského náměstím a výtahem ve Vodkově je prakticky úplně bez dopravy, ale přesto pro cyklisty zakázaná:
dolů - zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu nahradit zákazem vjezdu pro motorová vozidla případně doplňkovou tabulkou mimo cyklistů,
nahoru - jednosměrnost zespoda pro cyklisty zrušit

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top