Pilotů - neztratíš se

Please sign in to vote.

Added by Jirka

Proznačení cyklotrasy A34 a především doplnění dodatkové tabulky tak, aby bylo zřejmé, že ulice Pilotů není pro bezmotorovou dopravu slepá a lze se tudy snadno dostat do Šárky a na letiště.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top