Chodník mezi Stříbrského a K Milíčovu

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Nejasný dopravní režim na chodníku / bezmotorové cestě mezi ulicemi Stříbrského a K Milíčovu. Je to šikovná propojka, navíc nepotřebuje stavební úpravy.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top