Novovysočanská - bezpečnější vedení A244

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Nagaj

Doporučená trasa A244 spojující Pražačku s Krejcárkem (kde navazují dvě významné trasy - Staré železniční spojení a estakáda v ulici Pod Plynojemem) je v současnosti vedena po severní straně Novovysočanské po chodníku.

To ovšem vede k nutnosti překřížit Novovysočanskou na velmi nebezpečném místě u benzinové pumpy, kde:
- není přechod
- je omezený rozhled na obě strany
- auta se pohybují značnou rychlostí
- řidiči (oprávněně) neočekávají pěší/cyklisty ve vozovce

Výrazně bezpečnější vedení trasy A244 by využilo přechod u Krejcárku k překřížení Novovysočanské na jižní stranu a následnou jízdu po zpevněné krajnici až k odbočce u benzinové pumpy.

Trasu v této podobě používám již dnes. Ačkoliv není ideální, považuji ji za bezpečnější než riskantně křížit frekventovanou ulici v nevhodném místě.

Pro komfortnější a bezpečnější provoz cyklistů by bylo vhodné:
- zlepšit povrch zpevněné krajnice od přechodu k odbočce u pumpy (v současnosti je tam oraniště způsobené parkujícími auty)
- vyznačit tento úsek jako cyklostezku
- zamezit parkování vozidel v tomto úseku

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top