Cykloobousměrka - ulice Palmovka

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Cykloobousměrka ulicí Palmovka. Rychlejší a snadnější spojení Palmovky-parku Pod Plynojemem a Krejcárku. Ulice je dostatečně široká. Pro snadný vjezd na pěší zónu Palmovky snížení obrubníku.

Odbor dopravy MČ P8 slíbil v září 2013 zadat vypracovaní projektu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top