Cyklobousměrka Bořivojova

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Bořivojova ulice může být podle nových TP bez problémů zobousměrněna. Ulice je vedena téměř v rovině a má asfaltový povrch, odpadají zde tedy základní protiargumenty vznášené vůči zobousměrnění žižkovských ulic. Zobousměrnění ulice výrazně zkvalitňuje místní vazby.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top