Zkulturnění, legalizace průjezdu U Rakovky - V Lužích (Kunratice)

Please sign in to vote.

Added by MartinŠ

Trasa mezi ulicemi V Lužích – U Rakovky je součástí cyklostezky A21. V současnosti ale není průjezd tudy plně legalizován, jede se zde po uzkoučké štěrkové cestě. Řekl bych, že někteří lidé neznající lokaci si průjezd ani netroufnou.

Cesta vede přes soukromé území, řešením by bylo přidat nějakou úhlednější (zpevněnou cestičku), možná přidat značení.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top