Pripojení Horynova - centrální park P11

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Legalizace průjezdu na krátké propojce z nedávno prodloužené ulice Horynovy na hlavní přístupovou komunikaci v centrálním parku u Opatova. Vyžaduje sražení dvou obrub, šířkové poměry legalizaci umožňují.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top