Přejezd přes Výstavní u Opatovské a legalizace

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Podchod pod Výstavní, jako nástupní prostor do zelené zóny, má schodiště. Pro jízdu na kole je tedy žádoucí udělat zde přejezd pro cyklisty a legalizovat přilehlý chodník k ulici Nešporova tak, aby bylo možné pokračovat do sídliště vedlejšími ulicemi.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top