Vyřešené: U Kněžské louky, legalizace (2)

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

05/2015 byl na tomto místě zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top